četrtek, 4. 9. 2014

Mestni redarji izvajajo poostrene aktivnosti ob začetku šolskega leta v sodelovanju s policisti in prostovoljci ter skrbijo za varnost šolarjev, umirjen in urejen promet v okolici ljubljanskih šol.

Varnost šolarjev, umirjen in urejen promet v okolici ljubljanskih šol.

Na Mestnem redarstvu smo se na prometne izzive ob prvem šolskem dnevu temeljito pripravili in se aktivno vključili v priprave in izvajanje preventivne akcije »Prvi šolski dan – Varno pot v šolo«, ki jo organizira in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL (SPVCP MOL).

Vodje četrtnih okolišev so v okolici šol in vrtcev identificirali pomanjkljivosti in nepravilnosti cestnoprometne ureditve in signalizacije ter o ugotovljenih nepravilnostih na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet posredovali predloge za ureditev in odpravo le teh.

Akcija intenzivnega umirjanja prometa v okolici ljubljanskih šol in vrtcev se je pričela že v zadnjih dveh tednih avgusta in se bo nadaljevala vse do konca septembra.

S preventivnim nadzorom cestnoprometne signalizacije, spoštovanja cestno prometnih pravil in izvajanjem meritev hitrosti v okolici šol in vrtcev želimo prispevati k zmanjšanju števila kršitev in izboljšanju varnosti. Še vedno, kljub ozaveščanju voznikov zaznavamo prekoračitve hitrosti, tako da vse voznike prosimo naj bodo pozorni na omejitve hitrosti še posebej v okolici šol in vrtcev.

Staršem in vodstvom šol ter vrtcev, predvsem pa voznikom svetujemo, da se v prvih šolskih dneh na pot po ljubljanskih cestah odpravijo pravočasno in z veliko mero strpnosti ter zavedanjem, da so se na ceste vrnili razigrani najmlajši, ki jim želimo varno pot v šolo. Na voznike pa ob tem apeliramo, da upoštevajo vse cestnoprometne predpise in opozorila, ter da prilagodijo hitrost omejitvam.


Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana