ponedeljek, 10. 2. 2014

Mestni redarji mol nudili pomoč civilni zaščiti občine postojna pri odpravljanju posledic naravne ujme

V nedeljo, 09.02.2014 je od 7. do 17. ure 8 mestnih redarjev nudilo pomoč Civilni zaščiti Občine Postojna pri odpravljanju posledic naravne ujme v Postojni.

Zglasili so se v štabu CZ Postojna, kjer jim je informacije o nadaljnjem poteku dela predal vodja medobčinskega redarstva za območje občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, s sedežem v Postojni.

Naloge mestnih redarjev MR so bile pomoč gasilcem, ki so zagotavljali prevoznost cest in ozaveščanje voznikov o nevarnostih, ki so prežale na njih zaradi podiranja dreves (kot npr. zavarovanje površin s trakom za označevanje, iskanje lastnikov vozil - da so umaknili vozila z namenom lažjega dostopa do drevja, ki ga je bilo potrebno sanirati, …).

Mestni redarji so pri opravljanju nalog skrbeli tudi za lastno varnost.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana