četrtek, 1. 6. 2017

Mestni redarji na Moščanskem dnevu sosedov

Mestno redarstvo se je na povabilo Četrtne skupnosti Moste udeležilo tradicionalne prireditve Moščanski dan sosedov, ki je bila v torek, 30. maja 2017 na dvorišču enote TE-TOL na Toplarniški 19.

Na prireditvi so sodelovala številna društva, organizacije, ustanove in posamezniki, ki so predstavili svoje programe in dejavnosti.
Mestni redarji so na stojnici skupaj s policisti iz Policijske postaje Moste predstavili delo Mestnega redarstva in policije, pooblastila in pristojnosti ter službeno opremo in vozila (vozilo Twizy in službena motorja), ki jih uporabljajo pri vsakdanjem operativnem delu.

 moscanski dan sosedov 2017 5

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana