ponedeljek, 8. 7. 2013

Mestni redarji na obisku pri otrocih, ki se udeležujejo počitniškega varstva

V petek 5. julija so mestni redarji v prostorih Četrtne skupnosti Center na Štefanovi 11 obiskali otroke, ki se udeležujejo dejavnosti počitniškega varstva. Počitniško varstvo pod okriljem Četrtne skupnosti Center izvaja Humanitarno društvo NIKOLI SAM, udeležujejo pa se ga osnovno šolski otroci z namenom, da se jim omogoči druženje z vrstniki in predvsem, da otroci v času službenih in drugih obveznosti staršev niso prepuščeni samim sebi in ulici.

Četrtna skupnost Center je izrazila željo, da otroke v času počitniškega varstva obiščejo predstavniki Mestnega redarstva, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana SPVCP MOL), Policijske postaje Ljubljana Center in Javne agencije RS za varnost prometa. Osnovni namen obiska in predstavitve je bil, da vsak od predstavnikov s svojega področja praktično predstavi pravilno ravnanje v cestnem prometu, ko so udeleženi kot pešec ali kolesar.

V tem okviru je policist predstavil pravila vedenja in obnašanja, ki predstavljajo varno hojo in vožnjo s kolesom. Pri tem je izpostavil pravilno hojo in prečkanje ceste na prehodu za pešce, smer vožnje na cesti, enosmerni in dvosmerni kolesarski stezi, pravočasno nakazovanje z roko o nameravani spremembi smeri vožnje ipd.

Predstavnik SPVCP MOL je predstavil pravilno delovanje kolesa, obvezno in priporočljivo opremo na kolesu, pravilno uporabo kolesa med samo vožnjo in kako vzdrževati in ohraniti kolo, da bo varno, kar vpliva na brezhibno delovanje kolesa. Predstavnica Javne agencije RS za prometno varnost je podrobneje predstavila vlogo in pomen obvezne in priporočljive opreme kolesarja s posebnim poudarkom na uporabo čelade. Varnostna čelada je za otroke do starosti 14 let obvezna, po tem letu pa je priporočljiva, saj nas varuje pred morebitnimi poškodbami glave (tudi usodnimi) v primeru padca ali prometne nesreče.

Mestni redarji so predstavili službeno opremo redarja kolesarja in razdelili promocijski material. Po predhodnem poudarku kako pomembna je varna vožnja s kolesom, so se otroci, ki so s seboj pripeljali kolo v spremstvu mestnih redarjev zapeljali po bližnjih ulicah, ostali pa so se v spremstvu policista varno sprehodili po bližnji okolici.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana