sreda, 5. 4. 2023

Mestni redarji na usposabljanju iz temeljnih postopkov oživljanja

Marca so se mestni redarji v Simulacijskem centru Zdravstvenega doma Ljubljana ponovno udeležili obdobnega usposabljanja temeljnih postopkov oživljanja s pomočjo uporabe avtomatskega defibrilatorja (AED).

Hitra in pravilna prva pomoč človeku, ki je doživel srčni zastoj, ob izvajanju temeljnih postopkov oživljanja in uporabi defibrilatorja, poveča možnost preživetja kar do trikrat. V ta namen so vozila Mestnega redarstva že od leta 2011 opremljena z AED.

Na Mestni občini Ljubljana in na Mestnem redarstvu se zavedamo pomembnosti ohranjanja in predvsem nadgrajevanja znanja, zato tudi na tem področju organiziramo obdobna usposabljanja s praktičnim prikazom postopkov oživljanja s pomočjo uporabe AED. Tudi letos je prišel čas, ko so mestni redarji lahko ponovno obnovili svoje znanje, saj v času pandemije le-to ni bilo izvedljivo. Tako so se marca letos v Simulacijskem centru ZD Ljubljana udeležili izobraževanja na temo izvajanja temeljnih postopkov oživljanja s pomočjo defibrilatorja.

Na izobraževanju so se seznanili z opremo, ki jo potrebujejo ter pravilno in strokovno uporabo le-te. Izobraževanje je vsebovalo tudi praktičen preizkus na različnih scenarijih pri poškodovani osebi s poudarkom, kako odreagirati, kako poskrbeti za varnost in kako pristopiti do ponesrečenca ter sam postopek ABC - prosta dihalna pot, dihanje, cirkulacija (bitje srca) - AED.

S svojim znanjem in izkušnjami lahko mestni redarji v primeru srčnega zastoja suvereno pristopijo k ponesrečencu ali bolniku, v primeru kritičnih dogodkov pa lahko meščanom in obiskovalcem Ljubljane pomagajo z oživljanjem in nudenjem prve pomoči z AED.