ponedeljek, 6. 12. 2021

Mestni redarji obiskujejo tudi srednje šole

Redarji Mestnega redarstva MOL so se v okviru preventivnega dela tokrat osredotočili na srednješolce, ki doslej niso bili neposredno vključeni v njihove akcije.

Glede na to, da so srednješolci lahko že mladi vozniki, v veliki meri pa uporabniki posebnih prevoznih sredstev, lahkih motornih vozil, mopedov in koles, so se v predstavitvi usmerili predvsem na tovrstno tematiko. Mladim so želeli približati predvsem negativne posledice, ki se lahko zgodijo ob neupoštevanju prometnih predpisov, tudi če smo v prometu udeleženi le z električnim skirojem, mopedom ali kolesom. Hkrati so predstavili poklic mestnega redarja tudi v drugi luči, ne samo kot nekoga, ki izdaja globe zaradi nepravilno parkiranih vozil. Dodano vrednost delavnicam daje sodelovanje z Zavodom Vozim, ki na konkretnem primeru ponesrečenca mladim vzbudi zavedanje, kako ranljivi smo lahko v prometu.