četrtek, 11. 4. 2019

Mestni redarji predstavljajo svoj poklic

Redarji Mestnega redarstva MOL so se odzvali povabilu Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in se 9. aprila 2019 udeležili dogodka Dan poklicev, na katerem so predstavili poklic občinskega (mestnega) redarja.

Študentom Fakultete za varnostne vede in drugim zainteresiranim smo predstavniki delo sodelavcev Mestnega redarstva iz Odseka za redarstvo, Odseka za prekrškovni postopek ter vodstva Mestnega redarstva. Nazorno smo jim predstavili pooblastila in pristojnosti občinskih redarjev, ki izvirajo iz Zakona o občinskem redarstvu in drugih področnih zakonov, organiziranost Mestnega redarstva, naše operativno delo, povezovanje in sodelovanje s četrtnimi skupnostmi, Policijsko upravo Ljubljana, partnerskimi subjekti in drugimi deležniki, našo vpetost v lokalno skupnost ter pomen skupnega dela na področju zagotavljanja varnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

mestni redarji

Udeleženci so bili s predstavitvijo izjemno zadovoljni in so med drugim izpostavili kar nekaj konstruktivnih vprašanj s področja našega dela, predvsem glede zagotavljanju varnosti, na katere smo podali izčrpne odgovore. Menimo, da je udeležba na tovrstnih dogodkih eden od pomembnih elementov približevanja našega dela javnosti, obenem pa ima vpliv tudi na pridobivanje ustrezno izobraženega in motiviranega kadra za delo v lokalnih varnostnih strukturah.