ponedeljek, 20. 5. 2019

Mestni redarji sodelovali na Dnevu soseda v ČS Center

Redarji Mestnega redarstva MOL so se v četrtek, 16. maja 2019, na povabilo OŠ Tone Čufar in Četrtne skupnosti Center udeležili tradicionalnega dogodka Dan soseda, ki je potekal v prostorih Stare mestne elektrarne na Slomškovi ulici.

Mestni redarji so obiskovalcem predstavili pooblastila in pristojnosti redarjev, njihovo delo, službeno opremo in službeno električno vozilo Twizzy, ki je pri obiskovalcih vzbudilo največ pozornosti, ter jim nudili različne informacije s področja njihovega dela.

Dogodek so izkoristili tudi za neformalno druženje s predstavniki četrtne skupnosti in krajani, ki so bili s predstavitvijo zelo zadovoljni. Obiskovalcem so delili tudi informativne zgibanke in različen promocijski material s potiskom Mestnega redarstva.