petek, 18. 5. 2018

Mestni redarji sodelovali na Dnevu soseda v ČS Center

Redarji Mestnega redarstva MOL so se v četrtek, 17. maja 2018, na povabilo OŠ Tone Čufar in Četrtne skupnosti Center udeležili dogodka »Dan soseda«, ki je potekal v prostorih Stare mestne elektrarne na Slomškovi ulici.

Obiskovalcem prireditve so predstavili pooblastila in pristojnosti mestnih redarjev, njihovo delo, službeno opremo in službeno električno vozilo Twizzy, ki je pri obiskovalcih vzbudilo največ pozornosti, ter jim nudili različne informacije s področja njihovega dela.

dan soseda

Dogodek so izkoristili tudi za neformalno druženje s predstavniki četrtne skupnosti in krajani, ki so bili s predstavitvijo zelo zadovoljni. Obiskovalcem so delili tudi informativne zgibanke in različen promocijski material s potiskom Mestnega redarstva.