četrtek, 15. 6. 2017

Mestni redarji spremljali učence iz Kobarida

Redarji Mestnega redarstva so spremljali udeležence kolesarskega izleta učencev Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid.

V okviru sodelovanja Mestnega redarstva MOL s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid in redarsko službo Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči so mestni redarji v ponedeljek, 12. junija2017, spremljali kolesarjenje učencev v urbanem okolju in okolici Kobarida.

Mestni redarji so otrokom in ostalim udeležencem predstavili svoje delo in pooblastila ter jim svetovali glede varnega kolesarjenja v urbanem okolju in bolj varni udeležbi v prometu.

Tovrstno sodelovanje predstavlja odlično priložnost za povezovanje in sodelovanje z zunanjimi partnerskimi subjekti in deležniki na področju preventivnega dela ter hkrati uresničevanje politike nadaljnje krepitve sodelovanja, tako na ravni Mestnega redarstva kot na ravni Mestne občine Ljubljana.