četrtek, 20. 9. 2018

Mestni redarji tudi letos sodelovali na dogodku Kolesarski krog

Mestni redarji so v okviru Evropskega tedna mobilnosti sodelovali na Kolesarskem krogu, organiziral in koordiniral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL.

Mestni redarji so na 9. izobraževalni točki na križišču Cankarjeve ulice in Slovenske ceste v sodelovanju s PP Ljubljana Center ter predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov delili odsevne trakove, odsevne telovnike, kresničke, zloženke in drug preventivni material ter odgovarjali na vprašanja učencev, mentorjev in drugih mimoidočih.

Vsebina izobraževanja je bila svetovalne in izobraževalne narave:

  • prečkanje ceste na prehodu za pešce in vožnja po ulici namenjeni pešcem;
  • kolesarjenje v coni za pešce;
  • svetovanje pri uporabi kolesa in kolesarske opreme;
  • nasveti o pravilni uporabi in hrambi kolesa ter varni vožnji s kolesom.

Obiskanost stojnice je bila zelo dobra, saj se je veliko šol odločilo, da se z učenci do nas pripeljejo s kolesi, kjer so dobili koristne informacije, zloženke in ostali promocijski material. Z našimi informacijami in predstavitvijo so bili izjemno zadovoljni.