petek, 19. 6. 2015

Mestni redarji uspešni pri nedovoljenem grafitiranju

Dne 18.6.2015 sta mestna redarja v času izvajanja rednega nadzora na lokaciji v podvozu Erjavčeve ceste in Ceste 27. aprila ujela storilca nedovoljenega grafitiranja.

Mestna redarja sta zoper storilca prekrška uvedla postopek in ukrepala v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz 13. člena Zakona o varstvu javnega reda in mira (Pisanje po objektih).

Na MOL in Mestnem redarstvu smo odločeni bistveno zmanjšati tovrstne kršitve, zato bomo nadaljevali s poostrenim nadzorom nad nedovoljenim pisanjem po objektih. Mestno redarstvo zato ponovno poziva vse, naj spoštujejo tujo lastnino in se umetniško izražajo na, za to dovoljenih javnih lokacijah.

Več o tem področju, kjer najdete tudi lokacije, kjer je grafitiranje dovoljeno, si lahko preberete na podstrani klik tukaj.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana