petek, 24. 12. 2021

Mestni redarji v novih uniformah

Mestni redarji imajo nove uniforme, s katerimi bodo pri opravljanju operativnih nalog bolj vidni in varni.

Nove uniforme jim nudijo tudi več udobja in lažjo gibljivost ter enostavnejše vzdrževanje. Materiali so v kar največji meri izbrani med ekološko bolj sprejemljivimi in z enakimi ali izboljšanimi lastnostmi.

K odločitvi o zamenjavi uniforme so, poleg zavezanosti Mestne občine Ljubljana za zdravo in varno delovno okolje sodelavcev, botrovale tudi težave pri dobavi obstoječih artiklov uniforme. Zato so na Mestnem redarstvu MOL podali pobudo Ministrstvu za javno upravo k spremembi priročnika Tehnične specifikacije v okviru sprejetega Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.

mestni redar stoji ob avtu, v ozadju redarka
Nove tehnične smernice in nova uniforma tako spreminjajo določene dele krojev uniform, odsevnih elementov in s tem ekološko sprejemljivih materialov. Dobavitelj in proizvajalec novih uniform je slovensko podjetje Prevent & Deloza iz Celja.