torek, 27. 8. 2013

Mestni redarji za varnost naših otrok

Mestni redarji bodo ob začetku šolskega leta v sodelovanju s policisti in prostovoljci skrbeli za varnost šolarjev, umirjen in urejen promet v okolici ljubljanskih šol.

Na Mestnem redarstvu smo se na prometne izzive ob prvem šolskem dnevu temeljito pripravili in se aktivno vključili v priprave in izvajanje preventivne akcije »Prvi šolski dan – Varno pot v šolo«, ki jo organizira in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL (SPVCP MOL).

Vodje četrtnih okolišev so v okolici šol in vrtcev identificirali pomanjkljivosti in nepravilnosti cestnoprometne ureditve in signalizacije ter o ugotovljenih nepravilnostih na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet posredovali predloge za ureditev in odpravo le teh.

Akcija intenzivnega umirjanja prometa v okolici ljubljanskih šol in vrtcev se je pričela že v zadnjih dveh tednih avgusta in se bo nadaljevala vse do konca septembra.

S preventivnim nadzorom cestnoprometne signalizacije, spoštovanja cestno prometnih pravil in izvajanjem meritev hitrosti v okolici šol in vrtcev želimo prispevati k zmanjšanju števila kršitev in izboljšanju varnosti.

Staršem in vodstvom šol ter vrtcev, predvsem pa voznikom svetujemo, da se v prvih šolskih dneh na pot po ljubljanskih cestah odpravijo pravočasno in z veliko mero strpnosti ter zavedanjem, da so se na ceste vrnili razigrani najmlajši, ki jim želimo varno pot v šolo. Na voznike pa ob tem apeliramo, da upoštevajo vse cestnoprometne predpise in opozorila tistih, ki bodo skrbeli za varnost.
 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana