četrtek, 16. 1. 2014

Mestno redarstvo bo poostrilo nadzor hitrosti

Mestno redarstvo bo od ponedeljka 20. januarja 2014 poostrilo nadzor upoštevanja omejitev hitrosti v širšem območju Centra (t. i. notranji obroč) s posebnim poudarkom na Slovenski cesti, Poljanski cesti in območjih v okolici vrtcev, šol in drugih izobraževalnih ustanov.

Namen izvajanja poostrenega nadzora je skrb za varnost najšibkejših udeležencev v prometu (otroci, pešci in kolesarji), saj je koncentracija le teh zaradi večjega števila izobraževalnih ustanov na teh območjih izjemno velika.

Na vse udeležence v cestnem prometu apeliramo naj upoštevajo cestnoprometne predpise in signalizacijo in tako s svojim ravnanjem prispevajo k večji prometni varnosti in kvaliteti bivanja na območju Mestne občine Ljubljana.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana