sreda, 23. 10. 2019

Dan za varno mesto

Na kaj najprej pomislite, ko vidite mestno redarko ali redarja? Najbrž na osebo, ki nam bo napisala kazen in nam pokvarila dan. Pa je to res? Poslanstvo redarjev ni pisanje glob in spravljanje ljudi v slabo voljo ter, pač pa zagotavljanje varnega in kakovostnega življenja prebivalcev in obiskovalcev.

Poznate družbeno odgovorno kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto«? Ali veste, kaj je njen namen? Saj že samo ime pove. Vsi si želimo bivati v varnem, čistem in prijaznem okolju. Za dosego tega pa mora prispevati vsak. Jaz kot priseljenka, stari Ljubljančani, zaposleni, ki se pripeljejo v mesto, ter nenazadnje tudi turisti, ki pridejo k nam le za en dan. Ekipa Mestnega redarstva zagotavlja varno in kakovostno življenje prebivalcev in obiskovalcev Ljubljane. Skrbi za varen in neoviran promet, varuje javno premoženje ter vzdržuje javni red in mir. To je njihovo poslanstvo. Naše mesto je letos v okviru 10. mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti že tretjič prejelo nagrado slovenska velika nagrada varnosti (Slovenian Grand Security Award) v kategoriji najbolj varno mesto. Takšne nagrade ne pridejo same od sebe. »Nagrada nas zavezuje, da nadaljujemo naše aktivnosti, ki lahko bistveno pripomorejo k višji stopnji varnosti meščank in meščanov ter zagotavljajo varno življenjsko okolje, pri čemer je pomembno predvsem ozaveščanje, izobraževanje in povezovanje prebivalcev, da se aktivno pridružijo in sodelujejo pri preprečevanju kriminalitete na lokalnem nivoju,« pove vodja Mestnega redarstva Roman Fortuna.

Opažene problematike in prijave

Na Mestnem redarstvu je trenutno zaposlenih sedeminpetdeset redarjev, od tega jih je sedemintrideset uniformiranih. Uniformo nosi tudi osem žensk. Morda ste že slišali za Nežo Kunej, ki je s kolegom Luko Maroltom nastopila na Instagramu Mestne občine Ljubljana pod zavihkom Mestno redarstvo. S konkretnimi primeri sta predstavila svoj poklic. »Velik del našega dela zajema odzivanje na vprašanja in pobude občanov, ki jih je ogromno,« pove Neža, ki ne skriva, da se najbolj razveselijo pohval. Mnogo prijav dobijo glede motečega in ponavljajočega se nepravilnega parkiranja, in za večino izdanih obvestil o prekršku je podana prijava. Pove še, da na redarstvo dobivajo tudi vprašanja glede kršitev javnega reda in miru: »Naše delo v vse večjem obsegu zajema obravnavo kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru iz naših pristojnosti, kot so grafitiranje, vandalizem, nedostojno vedenje ali vsiljivo beračenje.« Odzivajo se tudi na prijave zapuščenih vozil, ki zavzemajo še kako prepotreben prostor na parkiriščih. Skratka, mestni redarji zelo malo nadzorov opravljajo samoiniciativno, saj jih na lokacije večinoma usmerijo na podlagi prijav in problematik, ki so jih opazili meščani.

Namig: Seznam lokacij, na katerih je grafitiranje dovoljeno najdete tukaj.

Pravila z razlogom

»V Mestnem redarstvu se v veliki meri posvečamo preventivi. Pripravili smo novo komunikacijsko akcijo, ki je usmerjena v obveščanje javnosti na humoren način. S tem se poskušamo še bolj približati ljudem in odpreti zavedanje, da so pravila z razlogom,« pove mestni redar Goran Soroscy, ki to delo opravlja že dvanajst let. Je tudi vodja četrtnega okoliša Ljubljana vzhod. »Na terenu opažam, da je veliko sosedov med seboj v slabih odnosih. Redarji med njimi pogosto delujemo kot mediatorji. S sprtima stranema se pogovorimo in skupaj skušamo najti pozitiven razplet. Bralkam in bralcempolagamnasrce, dasezazrejo vase. Veliko konfliktov se ne bi zgodilo, če bi ljudje prej premislili in si vzeli čas ter se mirno pogovorili s sosedom.«

Namig: Pobudo lahko vnesete na spletni strani Servis pobude občanov.

Še nekaj dejstev

Plača mestnega redarja ni odvisna od višine izdanih glob oziroma količine prekrškov. Denar iz naslova glob gre v skupni proračun Mestne občine Ljubljana in Mestno redarstvo z njim ne razpolaga. Prihodki iz naslova glob in stroškov postopka so lani znašali približno 3.800.000 evrov, v letu 2014 pa približno 4.300.000 evrov.

Mestno redarstvo aktivno sodeluje v mednarodnem projektu PERICLES. Mestna občina Ljubljana bo med letoma 2019 in 2021 pridobila okoli 800.000 evrov sredstev, ki bodo porabljena za infrastrukturo z namenom povečanja varnosti v našem mestu.

Mestno redarstvo danes in jutri

Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva

Med dolgoročnimi cilji bi izpostavil preventivo, saj nas javnost čedalje bolj prepozna kot enakovrednega partnerja pri sobivanju. Hkrati bomo dvignili našo prepoznavnost oz. reprezentativnost v družbi z novo medijsko kampanjo, s sodelovanjem v evropskih projektih ter z organizacijo mednarodne konference evropskih mestnih policij v prihodnjem letu. Želimo si kadrovske in strokovne okrepitve ter zakonske podlage, ki bi nam omogočile učinkovitejše delo in prehod iz Mestnega redarstva v sodobno mestno policijo po vzoru razvitih evropskih mest. Letošnji cilji so menjava že dotrajanih vozil, uspešni in varni prvonovembrski prazniki, kar najbolj tekoč promet v okolici Žal ter miren december za vse. Želimo si, da bi praznični december minil kar najbolj mirno, tako kot zadnjih nekaj let. Eden od ciljev je ohranjati Ljubljano kot najlepše pa tudi najvarnejše mesto na svetu.

Roman Fortuna foto Primoz Korosec
Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva. Foto: Primož Korošec

Mestno redarstvo, Proletarska 1, Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si, telefon: 01 306 16 20.

Na kratko, a pomembno o Mestnem redarstvu

  • Poleg koles uporabljajo tudi vozila na električni pogon ali na stisnjen zemeljski plin ter s tem prispevajo za čistejše ozračje.
  • Vsi redarji so usposobljeni za nudenje prve pomoči. Velikokrat so prvinakraju nesreče in prvinudijo pomoč. Vsa vozila so opremljena z defibrilatorjem. Pomagajo tudi v primeru požarov.
  • Dnevno izvajajo nadzore mestnega središča v mešanih patruljah redar – policist.
  • Mestno redarstvo uporablja nov slogan: VARNOST – PROMET – SKUPNOST
  • Že nekaj časa deluje sistem plačevanja parkirnine s storitvijo SMS. Toda s parkirnimi mesti, na katerih je potrebno plačilo parkirnine, torej z belimi conami, upravlja Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice. Mestno redarstvo torej ne upravlja s sistemom »Urbana SMS parking«. Imajo sicer zakonsko podlago za ukrepanje na tovrstnih parkiriščih, vendar nadzore trenutno izvajajo zaposleni omenjenega javnega podjetja.
  • Ob prometnih konicah urejajo promet. Prosijo, da vozniki med potjo vso pozornost posvetite vožnji in upoštevajte znake policistov ali redarjev v križiščih.
  • Poskrbite, da odslužena vozila oddate v ustrezno razgradnjo.
  • V letu 2018 so na Mestnem redarstvu obravnavali kar 790 prijav zapuščenih vozil. Leta 2018 je bilo z radarjem opravljeno 11.349 ur meritev hitrosti. Največja izmerjena hitrost v lanskem letu je bila 135 km/h, s čimer je voznik prekoračil dovoljeno hitrost za 75 km/h.

Kot zanimivost

Zgodovina lokalne varnostne strukture na območju Republike Slovenije sega v leto 1850, ko je Ljubljana postala sedež mestnega glavarstva, ki je imelo pristojnosti nad mestnim in obmestnim okolišem, hkrati pa nekaj pravic in dolžnosti tudi do vseh političnih oblasti na Kranjskem.
Danes je Mestno redarstvo sestavljeno iz treh odsekov: za prekrškovne finance in tehnično poslovanje, za redarstvo ter za prekrškovni postopek.