četrtek, 10. 1. 2013

Mestno redarstvo je aktivno sodelovalo pri gašenju požara

Mestni redarji so aktivno sodelovali pri gašenju požara, saj so zavarovali območje, opozarjali mimoidoče ter urejali in usmerjali promet v okolici.

Dne 10.1.2013 okoli 18:50 ure je patrulja Mestnega redarstva med nadzorom območja Polja in Zaloške ceste opazila požar. Iz vrtičkarske barake ob Zaloški cesti, se je valil gost dim. Patrulja je takoj obvestila operativno komunikacijsko pisarno Mestnega redarstva. Dežurni mestni redar je nemudoma obvestil center za obveščanje na telefonsko številko 112. Na kraj je bila poslana policijska patrulja in gasilci PGD Slape in GB Ljubljana. Mestni redarji so do njihovega prihoda zavarovali območje, opozarjali mimoidoče na nevarnost, urejali cestni promet in omogočili intervencijskim vozilom nemoten dostop. V požaru je nastala le manjša gmotna škoda in nihče od prisotnih ni bil poškodovan.

Mestno redarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana