ponedeljek, 28. 5. 2018

Mestno redarstvo je sodelovalo na 50. državnem tekmovanju Kaj veš o prometu?

Mestno redarstvo se je na povabilo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa udeležilo 50. državnega tekmovanja za mlade kolesarje in motoriste Kaj veš o prometu?, ki je potekalo v soboto, 26. maja 2018, v središču Ljubljane.

Mestno redarstvo je na stojnici na Kongresnem trgu predstavilo delo, službeno opremo in službeno električno vozilo Twizzy, ki je pri obiskovalcih vzbudil tudi največ pozornosti.

Med obiskovalce so razdelili promocijski material in informativne zloženke, jim predstavili pooblastila in pristojnosti Mestnega redarstva ter druge informacije v zvezi z njihovim delom.

Na prošnjo Javne agencije RS za varnost v prometu so mestni redarji ves čas tekmovanja zagotavljali prevoznost kolesarskih stez ob trasi tekmovanja, ki je potekala od Kongresnega trga, preko Aškerčeve in Rimske cesto na Mirje in čez Vegovo ulico nazaj proti cilju na Kongresnem trgu.

Zahvala Javne agencije RS za varnost prometa

Po končanem dogodku so na Mestnem redarstvu prejeli zahvalo Javne agencije RS za varnost prometa, v kateri so izpostavili, da so tudi s prispevkom in sodelovanjem Mestnega redarstva MOL  lahko uspešno izpeljali že 50. državno tekmovanje za mlade kolesarje ter dobili zmagovalce v kategorijah kolesarjev in mopedistov.

Zahvalo na Mestnem redarstvu sprejemajo kot dodaten motiv in izziv za sodelovanje na tovrstnih in podobnih dogodkih tudi v prihodnje.

 

Več o javnem redu, miru in varnosti v Ljubljani, preberite tukaj.

kaj ves o prometu