sreda, 1. 10. 2014

Mestno redarstvo mestne uprave mestne občine ljubljana praznuje 22 let obstoja

Mestno redarstvo je bilo ustanovljeno 01.10.1992 na Povšetovi ulici.

Mestno redarstvo se je v 22 letih obstoja razvilo v pomemben dejavnik pri zagotavljanju varnosti obiskovalcev in prebivalcev Mestne občine Ljubljana. Od skromnih materialnih in kadrovskih začetkov se je Mestno redarstvo razvilo v zanesljivega partnerja pri zagotavljanju varnosti. Zagotavljanje občutka varnosti – tako v prometu kot tudi na mestnih ulicah – je namreč osnovni cilj našega dela. Žal pa javnost prepogosto opazi zgolj represivni vidik, saj je slednji najbolj opazen. Ravno zaradi tega se v zadnjih nekaj letih čedalje večjo pozornost posvečamo preventivnemu delu, kjer skupaj s zainteresiranimi posamezniki, skupinami, vrtci, šolami, četrtnimi skupnostmi ter institucijami iščemo možne rešitve, ki ne bi vključevale represivnega delovanja oziroma rešitve, kjer represivno delovanje predstavljala zgolj zadnji ukrep.

Mestno redarstvo tako sledi jasno začrtani poti, kjer osnovo predstavljata strokovnost in zakonitost. Zavedamo se namreč, da uporaba represivnih pooblastil pomeni tudi veliko odgovornost. Prav tako je in bo v prihodnosti ostala pomemben del zavedanje o družbeni odgovornosti našega dela. Pomemben del družbene odgovornosti tvori naš prispevek k nizkoogljični družbi. Kjer je le mogoče, pri svojem delu Mestni redarji uporabljajo kolesa ter javni prevoz, prav tako so vsa vozila, ki jih je Mestno redarstvo prevzelo v uporabo, prirejena za uporabo metana kot pogonskega plina

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bo naše delo prepoznano kot prispevek k kakovosti življenja in dela v Mestni občini Ljubljana.
 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana