torek, 23. 8. 2016

Mestno redarstvo ob začetku šolskega leta skrbi za večjo varnost otrok na šolskih poteh

Mestni redarji Mestnega redarstva MOL bodo tudi letos ob pričetku šolskega leta v Ljubljani v sodelovanju s policisti in prostovoljci skrbeli za umirjen in urejen promet v okolici ljubljanskih šol in vrtcev.

Prvi šolski dan ne pomeni izziv le za prvošolce, temveč za vse udeležence v cestnem prometu kot tudi službe, ki skrbijo za varnost v cestnem prometu.

Na Mestnem redarstvu smo se na prometne izzive ob prvem šolskem dnevu temeljito pripravili in se aktivno vključili v priprave in izvajanje preventivne akcije »Prvi šolski dan – Varna pot v šolo«, ki jo organizira in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in nacionalne preventivne akcije »Začetek šolskega leta«, ki jo organizira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.

Mestni redarji so v okolici šol in vrtcev predhodno že pregledali cestnoprometno ureditev in signalizacijo ter v primeru zaznave nepravilnosti, smo o tem obvestili pristojne oddelke in službe MOL.

Z aktivnostmi za intenzivno umirjanje prometa in preventivnim opozarjanjem voznikov v okolici ljubljanskih šol in vrtcev, s ciljem zagotavljanja varnega prečkanja cest šolarjev na svoji poti v šolo in drugih udeležencev v prometu, smo pričeli že v drugi polovici meseca avgusta, z nadzorom pa bomo nadaljevali tudi v mesecu septembru. Predvidene lokacije, na katerih bo naša prisotnost okrepljena in na katerih bomo s samodejnimi merilnimi napravami izvajali meritve hitrosti, lahko preberete s klikom tukaj .

S preventivnim pregledom cestnoprometne signalizacije, nadzorom nad upoštevanjem cestno prometnih pravil in izvajanjem meritev hitrosti v okolici šol in vrtcev želimo v času, ko se bo začelo novo šolsko leto in s tem zgoščena udeležba najmlajših v cestnem prometu, predvsem prispevati k zmanjšanju števila kršitev kot varnostnih tveganj v cestnem prometu, in s tem povečati varnost najranljivejših udeležencev.

Mestni redarji bodo v tem času intenzivneje izvajali meritve hitrosti, preverjali ustavljanje in kratkotrajno parkiranje pred šolami, kjer to ni dovoljeno. Sankcije tako čakajo tudi voznike, ki imajo navado parkirati na pločnikih, prehodih za pešce, parkiriščih za invalide in drugih površinah, ki niso namenjene prometu vozil. Na Mestnem redarstvu namreč želimo s preventivnimi aktivnostmi in okrepljeno prisotnostjo zaščititi najranljivejše udeležence v cestnem prometu, to je pešce, še posebej pa otroke, ki drugače dojemajo promet okoli sebe in namere voznikov, zaradi česar moramo biti na cestah še posebej previdni.

Staršem in vodstvom šol ter vrtcev, predvsem pa voznikom svetujemo, da se v prvih šolskih dneh na pot po ljubljanskih cestah odpravijo pravočasno in z veliko mero strpnosti ter zavedanjem, da so se na ceste vrnili najmlajši, ki jim moramo s svojim ravnanjem zagotoviti varno pot v šolo, ter naj upoštevajo cestnoprometne predpise in opozorila tistih, ki bodo skrbeli za njihovo varnost.

Ker so razmere v cestnem promet nepredvidljive skozi vse leto, apeliramo na vse, naj kot udeleženci v cestnem prometu upoštevajo cestno prometne predpise in ravnajo odgovorno ter s tem skrbijo za svojo lastno varnost, varnost ostalih udeležencev v prometu, ter še posebej najranljivejših (otroci, pešci, ….).

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana