torek, 25. 4. 2023

Mestno redarstvo predstavilo delo študentom Fakultete za varnostne vede

V sredo, 5. aprila 2023, je Mestno redarstvo sodelovalo pri predmetu Varnost v lokalni skupnosti na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Mestna občina Ljubljana, predvsem Mestno redarstvo, že dolgo časa odlično sodeluje s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru. Sodelovanje je izrazito predvsem na področju zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti. Poznavanje nalog, pristojnosti in pooblastil Mestnega redarstva je za študente, ki predstavljajo bodoče generacije strokovnjakov za varnostno področje, izjemnega pomena. Prav tako pa je pomembno, da redarstvo svoj trud, delo in spremembe predstavi širši javnosti.
Na Fakulteti za varnostne vede so predstavniki Mestnega redarstva predstavljali svoje delo v teoriji in v praksi. Prvi del predavanja je bil namenjen predstavitvi dela, pregledu statističnih podatkov in dobrih praks ter ogledu promocijskih posnetkov, ki jih redarstvo objavlja na družbenih omrežjih, z namenom inovativnega ozaveščanja predvsem mladih o aktualnih problematikah na področju varnega vključevanja v promet ter varnost pešcev in kolesarjev. Temu je sledil še praktični del, kjer so se redarji s študenti odpravili na teren in prikazali opisno teorijo še v praksi. Študentom so prikazali obe plati redarskega dela – tako represivno, kot tudi preventivo. Seznanili so se z delom vodij četrtnih okolišev na področju preventive, prikazali so postopek ugotavljanja nepravilno parkiranih vozil in ostale svoje pristojnosti. Uspešnost prestavitve kaže pozitiven odziv študentov in zanimanje, saj so imeli veliko vprašanj s področja našega dela.