sreda, 18. 5. 2016

Mestno redarstvo se je udeležilo seje Čs Šiška

Mestno redarstvo se je udeležilo seje ČS Šiška, na kateri je bila posebna točka dnevnega reda tudi stanje na področju mirujočega prometa

Mestno redarstvo se je na povabilo Četrtne skupnosti Šiška v torek 17.5.2016 udeležilo seje, na kateri je bila tudi točka, ki se je nanašala na mirujoči promet. Svetniki in svetnice so predstavili kritične točke, ki jih ugotavljajo v svojem lokalnem okolju in ki se nanašajo na nevestno ravnanje v prometu ter uničevanje zelenih površin.

Predstavnika Mestnega redarstva sta uvodoma pojasnila pristojnosti Mestnega redarstva ter Strategijo v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva ter vlogo mestnih redarjev, ki opravljajo naloge Vodij četrtnega okoliša. V nadaljevanju sta pojasnila prioritete dela ter podala komentar na konkretne težave, ki so jih izpostavili svetnice in svetniki. Predstavili smo tudi poročilo za leto 2015, ki se nanaša na ČS Šiška s posebnim poudarkom na pobudah, ki smo jih naslovili na pristojne organe ter odgovorili na nekaj vprašanj ter pobud četrtnih svetnic in svetnikov.

V zaključnem delu smo predstavnikom ČS predlagali, da se težave, ki se izpostavijo na sejah in se dotikajo pristojnosti MR tekoče sporočajo, saj je mogoče zgolj v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi hitro poiskati možne rešitve težav, ki jih imajo občani. Vabila na seje Četrtnih skupnosti vidimo kot priznanje naporov, ki jih Mestno redarstvo vsakodnevno namenja ureditvi problematike prometa v Mestni občini Ljubljana.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana