petek, 8. 4. 2016

Mestno redarstvo se je udeležilo skupne seje sveta in sosveta Čs center

Predstavnika Mestnega redarstva sta se udeležila skupne seje Sveta in Sosveta Četrtne skupnosti Center, na kateri je bilo med drugim predstavljeno poročilo dela Mestnega redarstva v letu 2015 na območju ČS Center.

Predstavnika Mestnega redarstva sta se na povabilo Četrtne skupnosti Center v ponedeljek 4.4.2016 ob 18.00 uri udeležilo skupne seje Sveta ČS Center in Sosveta za varnost prebivalcev pri Svetu ČS Center, na kateri so bili prisotni predstavniki Sveta in Sosveta ČS ter predstavnika policijske postaje Ljubljana Center. Na seji je bila obravnavana varnostna ocena na območju ČS Center in predstavljeno Poročilo o delu Mestnega redarstva na območju ČS Center za leto 2015.

Svet Četrtne skupnosti Center in Sosvet za varnost prebivalcev sta se seznanila s Poročilom Mestnega redarstva o delu v letu 2015 in ocenila, da je delo Mestnega redarstva, kot tudi mestnih redarjev uspešno, zgledno je tudi sodelovanje s ČS Center.

Tudi Mestno redarstvo ocenjuje sodelovanje s ČS Center kot zgledno, ki že daje prve vidne rezultate skupnega dela in prizadevanj na področju izboljšanja varnosti. Območje ČS Center je izrazito specifično in sodelovanje si želimo še okrepiti, predvsem v tistih segmentih, kjer smo pri dosedanjem delu zaznali še določene rezerve, ki bo pomenilo boljšo varnost in kvaliteto bivanja.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana