petek, 6. 5. 2016

Mestno redarstvo se je udeležilo slavnostne seje Čs Šmarna gora

Mestno redarstvo se je udeležilo slavnostne seje ČS Šmarna gora, na kateri je bilo med drugim predstavljeno tudi poročilo dela Mestnega redarstva v letu 2015 na območju ČS Šmarna Gora.

Mestno redarstvo se je na povabilo Četrtne skupnosti Šmarna gora v četrtek 4.4.2016 ob 17.30 uri udeležilo slavnostne seje ČS Šmarna gora. Na seji smo poleg predstavitve Mestnega redarstva, v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva ter vloge mestnih redarjev, ki opravljajo naloge Vodij četrtnih okolišev. K sodelovanju povabili zainteresirane institucije, ki delujejo na področju ČS Šmarna gora. V nadaljevanju smo  predstavili tudi Poročilo o delu Mestnega redarstva na območju ČS Šmarna gora za leto 2015. Predstavili smo tudi zaznano problematiko na področju ČS Šmarna gora ter predloge, s katerimi bi pristopili k reševanju teh težav, ki se nanašajo predvsem na parkiranje motornih vozil. V zaključnem delu smo odgovarjali na vprašanja in pobude občanov.

 

Ocenjujemo, da sodelovanje predstavnikov Mestnega redarstva pri aktivnostih četrtnih skupnosti kaže na čedalje večje zavedanje, da je delo Mestnega redarstva usmerjeno v izboljševanje varnosti, kar je pomemben pokazatelj kakovosti bivanja.

 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana