petek, 24. 6. 2016

Mestno redarstvo se pridružuje nadaljevanju akcije Človek

Mestno redarstvo se pridružuje nadaljevanju skupne družbeno odgovorne kampanje MOL »Človek, čuvaj svoje mesto«, ki se nadaljuje tudi v letošnjem letu. V središču pozornosti je opozarjanje na pobiranje pasjih iztrebkov in odmetavanje žvečilnih gumijev v koš.

Z akcijo, s katero opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma in poudarjamo pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora in katere slogan je ČLOVEK, smo začeli lani, ko smo se osredotočili na nedovoljeno grafitiranje in uničevanje javnih objektov, letos pa v središče akcije postavljamo osveščanje o pobiranju pasjih iztrebkov in o odmetavanju žvečilnih gumijev v koš.

Tudi Mestno redarstvo se pridružuje nadaljevanju skupne preventivne akcije in bo v okviru svojih pooblastil in pristojnosti namenilo večjo pozornost, okrepilo prisotnost in poostrilo nadzor na izpostavljenih lokacijah v segmentu vandalizma, grafitiranja in zaščite živali.

Cilj skupne akcije je zmanjšati dejanja vandalizma in drugih nesprejemljivih ravnanj, ki povzročajo škodo, z osveščanjem glede posledic tovrstnih dejanj. Le to pa lahko dosežemo zgolj s celovitim pristopom s preventivno, informativno in vzgojno usmeritvijo ter sodelovanjem vseh deležnikov.

Več o preventivni akciji in kampanji ČLOVEK lahko preberete na portalu MOL – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana