ponedeljek, 16. 6. 2014

Mestno redarstvo sledi spremembam na področju prekrškovne zakonodaje

 

Zakon o prekrških je z zadnjo novelo, ki se je pričela uporabljati s 1.1.2014 v spremenjenem 200.a členu prinesel novost, da v primeru, ko prvostopenjski (prekrškovni) organ v odločbi navede že navedene številke podračunov in referenca za plačilo globe in sodne takse ni potrebno prilagati univerzalnih plačilnih nalogov za plačilo navedenih obveznosti. Mestno redarstvo na vseh aktih tako navaja vse potrebne podatke, potrebne za plačilo naložene globe in sodne takse, ne prilaga pa več univerzalnih plačilnih nalogov. Ugotavljamo namreč, da se čedalje več plačil izvaja preko elektronskih oblik bančništva, zato ta korak razumemo tudi kot prispevek Mestnega redarstva k ohranjevanju narave.
 
Ker gre za veliko spremembo pri poslovanju, novosti na tem področju uvajamo postopoma, sčasoma pa univerzalnih plačilnih nalogov ne bo moč najti niti v rdečih ovojnicah, ki jih mestni redarji pustijo na vozilu v primeru, ko vozniku na kraju ni mogoče izdati plačilnega naloga. V primeru, da imajo kršitelji pri izvedbi plačila težave, pa se lahko obrnejo na tel. št. 01 306 16 20.
 
 
Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana