petek, 18. 9. 2015

Mestno redarstvo sodelovalo na dogodku kolesarski krog v mestnem sredšču

V četrtek 17. septembra so mestni redarji sodelovali na dogodku »Kolesarski krog«, ki ga je v okviru »Evropskega tedna mobilnosti« organiziral in koordiniral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL.

V četrtek 17.9.2015 je med 10. do 13. uro je v mestnem središču potekal Kolesarski krog z INFO točkami, ki ga je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, na katerih so mestni redarji skupaj z ostalimi sodelujočimi deležniki (inštruktorji, prometnimi strokovnjaki, AMZS, policisti in drugimi) svetovali ter predstavljali pravilno vožnjo s kolesom, opozarjali na nevarnosti in odgovarjali na vprašanja učencev in mentorjev.

Skupaj s policisti smo občane še posebej ozaveščali o novi prometni ureditvi na Slovenski cesti, otroke pa o pomenu varnosti v cestnem prometu. Mestni redarji so odgovarjali tudi na meščanom glede problemov, ki jih imajo v svojih okoliših.

Obiskanost naše stojnice je bila zelo dobra, saj se je veliko šol odločilo, da se z učenci do naše stojne točke pripeljejo s kolesi, kjer so dobili koristne informacije. Udeležencem pa smo delili tudi informacijske zloženke in ostali promocijski material.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana