torek, 26. 4. 2016

Mestno redarstvo sodelovalo na dogodku urbani izziv

Redarji Mestnega redarstva so v nedeljo 24.4.2016 sodelovali v akciji Urbani izziv, ki ga je ob 20 letnici ustanovitve organizirala Mestna zveza tabornikov Ljubljana v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Zeleno prestolnico Evrope.

Redarji Mestnega redarstva so na povabilo Mestne zveze tabornikov Ljubljana sodelovali v akciji »Urbani izziv«, ki se je odvijala v nedeljo 24.4.2016 od 8.00 do 17.00 ure v središču Ljubljane.

Urbani izziv je tekmovalno-razvedrilni dogodek s posebnimi miselnimi in gibalnimi nalogami, spretnostmi in zahtevami. Tematska obarvanost akcije je bila Zelena prestolnica Evrope, v skladu s katero so se ravnali tudi vsi udeleženci dogodka.

V tekmovanju in preizkusu »Urbani izziv« je sodelovalo tudi Mestno redarstvo in sicer z eno ekipo v sestavi treh mestnih redarjev, ki so se enakovredno spopadali z ostalimi ekipami.

V eni od spretnostnih nalog in sicer na kontrolni točki »Hitrostno odstranjevanje lisic«, so mestni redarji tekmovalcem svetovali in pomagali pri spopadanju v spretnostni nalogi odstranjevanja lisic z osebnega avtomobila.

Mestni redarji pa so ob tej priliki delovali tudi preventivno in na eni od stojnih točk udeležencem in ostalim obiskovalcem dogodka odgovarjali na vprašanja, ki so se nanašala na področje varnosti v cestnem prometu ter delili informacijske zgibanke in promocijski material Mestnega redarstva.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana