četrtek, 8. 10. 2015

Mestno redarstvo sodelovalo na promocijski stojnici v okviru akcije peŠec

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana je sodelovalo na promocijski stojnici z namenom osveščanja in svetovanja o varnosti pešcev v območjih gostejšega prometa.

Mestno redarstvo je v sredo 7. oktobra med 8.00 in 12.00 uro sodelovalo na promocijski stojnici na lokaciji Cankarjeva – Slovenska, ki jo je organiziral in koordiniral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL.

Namen promocijske stojnice je bil osveščanje in svetovanje o varnosti pešcev v območjih gostejšega prometa na lokacijah na širšem območju mestnega središča in pomenu vidljivosti v cestnem prometu. Pešcem smo delili tudi informacijske zgibanke in odsevni material (kresničke, odsevni trakovi …).

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana