petek, 13. 6. 2014

Mestno redarstvo sodelovalo v evropskem projektu efus – urbis s fakulteto za varnostne vede, univerze v mariboru

Mestno redarstvo je v mesecu aprilu in mesecu maju sodelovalo pri mednarodnem projektu URBIS, v katerem so sodelovali s študenti 1. letnika magistrskega študija Fakultete za varnostne vede iz Univerze v Mariboru.

 

V Mesecu aprilu in mesecu maju, je Mestno redarstvo sodelovalo s Fakulteto za varnostne vede iz Univerze v Mariboru, pri projektu URBIS, ki se je odvijal v sklopu projekta EFUS. Redarstvo je sodelovalo pri izdelavi projektnih nalog, ki so jih pripravili študentje 1. letnika magistrskega študija omenjene fakultete. Sodelovali so tako na predavanjih, kot tudi pri terenskem delu. Študentje so bili razdeljeni v šest skupin, ki so se ukvarjale s sledečimi problematikami v Mestni občini Ljubljana in sicer: vsiljivo beračenje, prireditve in kršitve javnega reda in miru, problematika v parku Tivoli, prometna problematika v mestu, kriminaliteta ter nedovoljeno grafitiranje.
 
V sklopu sodelovanja sta nato skupaj s študenti fakultete odšla vodji četrtnih okolišev tudi na mednarodno konferenco Sigurnost urbanih sredina 2014 v Sarajevu, ki jo je pripravila tamkajšnja Fakulteta za kriminalistiko, kriminologijo in varnostne študije, kjer so študentje tudi predstavili svoje projektne naloge.
 
 
Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana