petek, 3. 10. 2014

Mestno redarstvo sodelovalo v evropskem tednu mobilnosti

Sodelovanje Mestnega redarstva v akciji Evropski teden mobilnosti

Mestno redarstvo je v času akcije Evropskega tedna mobilnosti izvajalo različne aktivnosti. Cilj akcije je bil zagotavljanje varnosti najšibkejših udeležencev v prometu, ki uporabljajo površine ki so namenjene pešcem in kolesarjem.

Izvajali smo nadzor enoslednih vozil v območju za pešce, površine namenjene pešcem in kolesarjem notranjega obroča in pločnik in kolesarski stezi na vpadnicah v mestno središče.

Mestno redarstvo je sodelovalo tudi na prireditvi Evropskega tedna mobilnosti na Cankarjevi ulici, kjer smo predstavljali svoje delo, pooblastila in pristojnosti, ter ozaveščali obiskovalce o varni udeležbi v cestnem prometu z odgovori na vprašanja in nasveti. Razdeljevali smo tudi kresničke in odsevne trakove za boljšo vidnost v prometu.

 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana