torek, 11. 10. 2016

Mestno redarstvo sodelovalo v istočasnem vseslovenskem preventivnem dogodku

V četrtek dne 6.10.2016 smo sodelovali v istočasnem vseslovenskem preventivnem dogodku na problematičnih prehodih za pešce, ki ga je v sklopu preventivne akcije »Pešec« v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL organizirala Javna agencija RS za varnost prometa.

Namen istočasnega preventivnega dogodka na terenu, kjer so pešci prisotni v pogojih slabše vidljivosti in v bližini prehodov za pešce, je bil opozarjati voznike na upoštevanje pešcev in dosledno odstopanje prednosti pred prehodom za pešce, na eni strani in osveščanje pešcev glede lastne varnosti in pravilne uporabe odsevnikov, na drugi strani.

Mestni redarji so v sodelovanju s policisti Policijske uprave Ljubljana in predstavnikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL bili prisotni pri prehodu za pešce pri tržnici na Vodnikovi cesti in prehodu za pešce v križišču Dunajska – Vilharjeva. Udeležencem v prometu smo delili tudi odsevne trakove in kresničke.

Več o preventivnih dogodkih lahko preberete na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana