četrtek, 25. 4. 2013

Mestno redarstvo sodeluje v akciji za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil v letu 2013

Mestno redarstvo Ljubljana se je pridružilo skupni akciji za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil v letu 2013, ki jo organizira Ministrstvo za notranje zadeve Policija.

Skladno s predlaganimi vrstami ukrepov za izboljšanje varnosti voznikov enoslednih vozil v letu 2013, smo pripravili ukrepe, ki jih načrtujemo v okviru aktivnosti za izboljšanje varnosti voznikov enoslednih motornih vozil v letu 2013, ki bodo potekale od 26.4.2013 - 28.4.2013, od 5.7.2013 - 7.7.2013 in od 15.8.2013 - 18.8.2013.

Izhodišča preventivnega dela Mestnega redarstva izhajajo iz opredelitve funkcije Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva s ciljem ozaveščanja in usmerjanja na pravilna ravnanja. V času izvajanja aktivnosti bomo še posebej namenili pozornost varnosti voznikov enoslednih motornih vozil v območjih gostejšega prometa na lokacijah v bližini vrtcev, osnovnih šol in domov starejših občanov, ki so najbolj ogrožene skupine udeležencev v prometu.

Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v nadzor voznikov enoslednih motornih vozil glede:
- uporabe zaščitnih čelad,
- smeri vožnje,
- neprilagojene hitrosti in
- parkiranja.

Redarji bodo v tem času na občinskih in državnih cestah v naselju in občinskih cestah izven naselij poostreno nadzirali voznike koles z motorjem, delovali pa bodo tudi preventivno v smislu osveščanja in usmerjanja na pravilno ravnanje v cestnem prometu s poudarkom na možnih posledicah, ki jih lahko povzročijo odkloni od pravilnega ravnanja.
 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana