torek, 2. 10. 2012

Mestno redarstvo sodeluje v jesenskem delu preventivne akcije pešec: bodi previden v času od 1.10. do 14.10.2012

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana se pridružuje vsesplošni slovenski preventivni akciji PEŠEC "BODI PREVIDEN", ki jo med 1. in 14. oktobrom organizira Javna agencija RS za prometno varnost. Akcija poteka v sodelovanju z ostalimi institucijami, ki skrbijo za večjo prometno varnost: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, AMZS, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Zavod Varna pot, ZDUS in drugi.

Izhodišča preventivnega delovanja redarjev Mestnega redarstva

Izhodišča preventivnega dela Mestnega redarstva izhajajo iz opredelitve funkcije Strategija v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva s ciljem ozaveščanja in usmerjanja na pravilna ravnanja. V času izvajanja akcije bomo še posebej namenili pozornost varnosti otrok in starejših v območjih gostejšega prometa na lokacijah v bližini vrtcev, osnovnih šol in domov starejših občanov. Le ti so po podatkih AVP RS najbolj ogrožene skupine udeležence v prometu. Na določenih območjih bomo izvajali tudi nadzor nad prekoračitvami hitrosti, ki je ena od pogostejših razlogov za prometne nesreče z udeležbo pešcev. V večernem času bomo na cestah, kjer ni pločnikov in ki niso osvetljene z javno razsvetljavo, pešce opozarjali na pravilno hojo po cesti in razdeljevali odsevne trakove in kresničke za povečanje vidnosti in s tem povezano varnostjo pešcev.

Naše delo bo usmerjeno predvsem v:
- aktivno opozarjanje in neposredno nudenje pomoči pri varnem prečkanju cestišča (ciljna skupina so otroci in starejši),
- nadzor nad udeležbo pešcev in svetovanje na varno udeležbo v cestnem prometu na cestah izven naselja ter v času zmanjšane vidljivosti (temni del dneva, megla, padavine ipd.),
- osveščanje pešcev glede pomena nošenja oblačil ustrezne barve in uporabe odsevnih predmetov pri hoji na cestišču izven naselja ter razdeljevanje odsevnih teles (kresničke, odsevni trakovi itd.),
- nadzor varnosti cestnega prometa na območjih za pešce s ciljem zagotavljanja večje varnosti pešcem in poostritev nadzora nad nepravilno parkiranimi vozili na peščevih površinah ter vožnje po njih,
- udeležbo na preventivnih projektih, ki jih organizirajo posamezne šole, vrtci in četrtne skupnosti,
- izvajanje sistematičnih meritev hitrosti na mestih, kjer ni ustrezno urejene infrastrukture, ki bi zagotavljala zadostno varnost pešcev, predvsem na območjih, kjer potekajo šolske poti.

Več o akciji na spletni strani Javne agencije RS za varnost v prometu


Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana