četrtek, 7. 1. 2016

Mestno redarstvo sodeluje v nacionalni preventivni akciji »vozimo pametno«

Mestno redarstvo sodeluje v skupni nacionalni preventivni akciji o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo »Vozimo pametno«, ki jo organizira in koordinira Agencija RS za varnost prometa. Akcija bo potekala v času od 8. do 24. januarja.

Namen akcije je osveščanje voznikov in voznic o nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo s ciljem zmanjšati možnost udeležbe v prometnih nesrečah, ki bi bile posledica uporabe mobilnega telefona med vožnjo.

Mestno redarstvo bo v skupni preventivni akciji sodelovalo operativno in delovalo predvsem preventivno s ciljem osveščanja voznikov o nevarnostih uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Mestni redarji bodo tako izvajali nadzor nad spoštovanjem 35. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila, kamor spada tudi uporaba mobilnih telefonov.

Več o preventivni akciji si lahko preberete na spletni strani Agencije RS za varnost prometa – klik tukaj

Vsem voznikom želimo varno vožnjo in svetujemo naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnih telefonov.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana