torek, 23. 4. 2013

Mestno redarstvo sodeluje v preventivni akciji za večjo varnost v prometu

Mestno redarstvo se je pridružilo preventivni akciji za večjo varnost kolesarjev v prometu, ki bo potekala v obdobjih od 23. – 28. april, 6. – 30. maja in 11. – 16. junija 2013. Akcijo organizira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.

Z lepim vremenom je na naših ulicah vse več pešcev in kolesarjev. Tudi na Mestnem redarstvu se veliko poslužujemo uporabe koles in smo bili v projektu za trajnostno zvišanje mobilnosti, izbrani kot dober primer prakse. Več si lahko preberete v novici s klikom tukaj. Kolesarji so eni izmed najbolj ogroženih kategorij v prometu. Vendar pa so lahko tudi ena izmed nevarnosti ostalim udeležencem, zato se je Mestno redarstvo odločilo sodelovati v preventivnih akcija za večjo varnost kolesarjev v prometu. Sodelovali smo že v jesenskem delu akcije v letu 2012 in tudi tokrat smo se z veseljem odzvali povabilu. Izhodišča preventivnega dela Mestnega redarstva izhajajo iz opredelitve funkcije Strategija v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva s ciljem ozaveščanja in usmerjanja na pravilna ravnanja. V času izvajanja preventivne akcije bomo še posebej namenili pozornost varnosti kolesarjev v območjih gostejšega prometa na lokacijah, v bližini vrtcev, osnovnih šol in domov starejših občanov. Le ti so najbolj ogrožene skupine udeležence v prometu.
 
Preventivno delo bo usmerjeno predvsem v osveščanje kolesarjev glede:
    uporabe zaščitnih čelad,
    smeri vožnje, 
    prepoved uporabe naprav, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje in zmožnost obvladovanja vozila ter
    odgovornost staršev glede dolžne skrbi ali izvajanja nadzorstva nad otroci in mladoletniki, ko so ti udeleženi v cestnem prometu.
 
Redarji bodo v tem času delovali preventivno (razen v primerih zaznave hujših kršitev oziroma ogrožanja) v smislu osveščanja in usmerjanja na pravilno ravnanje v cestnem prometu s poudarkom na možnih posledicah, ki jih lahko povzročijo odkloni od pravilnega ravnanja. Redarji bodo udeležencem in kršiteljem delili tudi propagandni material.
 
Več o sami akciji si lahko preberete na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa.
 
 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana