četrtek, 22. 9. 2016

Mestno redarstvo tudi letos sodelovalo na dogodku »kolesarski krog«

V torek dne 20.9.2016 smo sodelovali na dogodku »Kolesarski krog«, ki ga je v okviru »Evropskega tedna mobilnosti« organiziral in koordiniral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL.

V torek dne 20.9.2016 je med 10. do 13. uro v mestnem središču potekal Kolesarski krog z INFO točkami, ki ga je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, na katerih so mestni redarji skupaj z ostalimi sodelujočimi deležniki (policisti, inštruktorji, prometnimi strokovnjaki, AMZS in drugimi) svetovali ter predstavljali pravilno vožnjo s kolesom, opozarjali na nevarnosti in odgovarjali na vprašanja učencev in mentorjev.

Skupaj s policisti smo občane ozaveščali o prometni ureditvi na Slovenski cesti, ki velja od lanskega leta, otroke, ki so sodelovali v kolesarskem krogu pa o pomenu varnosti v cestnem prometu. Mestni redarji so odgovarjali tudi na vprašanja meščanom glede problemov, ki jih imajo v svojih okoliših s področja ureditve prometa.

Obiskanost naše stojnice je bila zelo dobra, saj se je veliko šol odločilo, da se z učenci do naše stojne točke pripeljejo s kolesi, kjer so dobili koristne informacije, zloženke in ostali promocijski material.

Predstavili smo tudi novo 100% električno službeno vozilo Renault Twizy, s čimer na Mestnem redarstvu nadaljujemo z aktivnim udejanjanjem Prometni politiki MOL in trajnostni mobilnosti, katere cilj je zmanjšanje emisij in spodbujanje k uporabi javnega prevoza ter okolju prijaznih vozil in pri svojem operativnem delu uporablja okolju prijazna službena vozila.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana