petek, 25. 3. 2016

Mestno redarstvo v projektu slovenija znižuje co2 izbrano kot primer dobre prakse

Mestno redarstvo je bilo v projektu Slovenija znižuje CO2 izbrano kot primer dobre prakse trajnostne mobilnosti zaradi uporabe službenih koles

Mestno redarstvo sodeluje v projektu Slovenija znižuje CO2 kor primer dobre prakse trajnostne mobilnosti, kot dober primer uporabe službenih koles pri izvajanju operativnih nalog na širšem območju mestnega središča. V času lepega vremena službena kolesa skoraj v celoti nadomestimo uporabo motornih službenih vozil.

Slovenska fundacija za trajnostni razvoj UMANOTERA nadaljuje s projektom »Slovenija znižuje CO2« in z evidentiranjem dobrih praks, ki pomembno znižujejo izpuste CO2 ter hkrati prispevajo k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja. Več o projektu si lahko preberete na njihovi spletni strani – klik tukaj .

V ta namen so predstavili primere dobrih praks na prednostnih področjih, ki s področja zniževanja izpustov prinašajo vrsto sinergijskih učinkov, kar so združili v videu, v katerem je predstavljeno 20 dobrih praks zniževanja izpustov CO2 iz celotne Slovenije.

V videu je predstavljena tudi dobra praksa Mestnega redarstva, ki si ga lahko ogledate s klikom tukaj .

V Mestnem redarstvu Mestne uprave Mestne občine Ljubljana smo 6. julija 2009, prvič v zgodovini redarstva svoje naloge pričeli opravljati z redarji na kolesih, katerih prioriteta je bila ožje mestno središče in peščeve površine. Bistvena prednost mestnega redarja na kolesu je boljša mobilnost, dostopnost in komunikacija z meščani ter hitrejše odzivanje na prometno - varnostno problematiko.

Zato tudi ostaja naš cilj, da čim več redarjev opravlja delo na kolesih, saj se je tovrstna oblika izvajanja nadzora izkazala za pravilno in posebej učinkovito, ko je bila potrebna hitra intervencija v širšem mestnem središču.

S takšno obliko dela tudi na Mestnem redarstvu z okoljevarstvenega vidika sledimo prometni politiki Mestne občine Ljubljana zmanjšanja motornega prometa v mestu in posledično zmanjšanju emisij izpušnih plinov. Cilj Prometne politike Mestne občine Ljubljana je uvajanje načela trajnostne mobilnosti v mestu, s katero nadomeščamo obstoječi prometni sistem z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko manj škodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji.

Tako se tudi Mestno redarstvo v tem segmentu pridružuje skupnemu cilju Mestne občine Ljubljana, ki ga želimo trajnostno doseči s prometno politiko.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana