ponedeljek, 8. 12. 2014

Mestno redarstvo – v skrbi za urejeno mesto

Mestni redarji v skrbi za urejeno mesto poskrbeli za čiščenje prostorov pod Fabianijevim mostom in na Poljanskem nasipu.

Patrulja Mestnega redarstva je dne 05. 12. 2014 opravljala naloge nadzora cestnega prometa na območju Šuštarjeve nabrežja in Ambroževega trga.

Pri podrobnejšem nadzoru Fabianijevega mostu in njegove okolice so bile najdene lepenke in odeje namenjene za prenočevanje na javnem kraju. Mestna redarja sta glede na okoliščine in neurejeno okolico obvestila javno podjetje Snaga, d.o.o. katero je poskrbelo za odstranitev stvari in čiščenje prostorov pod mostom.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana