ponedeljek, 24. 12. 2012

Mestno redarstvo v skrbi za varnost občanov in javnega premoženja se je z operativnimi ukrepi vključilo v operativne aktivnosti v času protesta v petek 21.12.2012

Mestno redarstvo je v skrbi za varnost občanov in javnega premoženja v času protesta v petek 21.12.2102 operativno sodelovalo v načrtovanih skupnih aktivnostih s PU Ljubljana.

Skladno s 3. členom Zakona o občinskem redarstvu so mestni redarji pristojni med drugim varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter SKRBETI ZA javni red in mir in v ta namen tudi izvajati določene ukrepe, s katerimi se preprečijo dejanja, ki bi lahko ogrožala življenja in premoženje.

Mestni redarji so naloge opravljali skladno z dogovorom o skupnih aktivnostih s PU Ljubljana.

Ob prihodu na lokacije so mestni redarji še pred začetkom demonstracij na več lokacijah opravili preventivni pregled glede nevarnih predmetov, ki bi lahko bili uporabljeni za poškodovanje premoženja in predstavljali nevarnost za življenje in zdravje ljudi.

Mestno redarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana