četrtek, 23. 10. 2014

Mestno redarstvo v vrtcu vevče

Mestno redarstvo je predstavilo svoje delo najmlajšim udeležencem o prometu.

Dne 21.10.2014 se je Mestno redarstvo Ljubljana udeležilo povabila otroškega vrtca Vevče, kjer je vodja četrtnega okoliša predstavil delo mestnega redarja in opremo najmlajšim udeležencem v prometu. Skupaj smo prepoznavali prometne znake in govorili o varni udeležbi v prometu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana