torek, 18. 12. 2012

Mestno redarstvo z učinkovitim in strokovnim delom sodelovalo na protestih

Mestno redarstvo je v času demonstracij sodelovalo v načrtovanih skupnih aktivnostih s PU Ljubljana.

Skladno s 3. členom Zakona o občinskem redarstvu so mestni redarji pristojni med drugim varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni red in mir in v ta namen tudi izvajati določene ukrepe, s katerimi se preprečijo dejanja, ki bi lahko ogrožala življenja in premoženje.

Ob prihodu na lokacije so mestni redarji še pred začetkom demonstracij na več lokacijah opravili preventivni pregled glede nevarnih predmetov, ki bi lahko bili uporabljeni med demonstracijami. Po opravljenem ogledu so tudi s pomočjo meščanov odstranili več granitnih kock, kamnov in drugih nevarnih predmetov, ki so bili po oceni dejstev in okoliščin pripravljeni za uporabo med demonstracijami.

Mestno redarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana