torek, 1. 12. 2015

Mol soorganizirala prvo nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih

Mestno redarstvo se je v sklopu sodelovanja s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru v petek 27.11.2015 udeležilo Prve nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih. Konferenca je bila namenjena soočenju teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Prvo Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih sta v sodelovanju organizirali Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Mestna občina Ljubljana. Konferenca je potekala v petek 27. 11. 2015 od 9.00 dalje v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestne občine Ljubljana.

Udeležence konference je pozdravil tudi župan MOL g. Zoran Janković.

Pobuda za Prvo nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih je nastala v okviru raziskovalnega dela Programske skupine Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, ki jo vodi prof. dr. Gorazd Meško. Glavne vsebinske smernice raziskovalnega projekta so v multidisciplinarnem preučevanju varnosti v lokalnih skupnostih, s ciljem predlaganja uporabnih rešitev za bolj učinkovito zagotavljanje varnosti v lokalnih (oz. mestnih) skupnostih v Sloveniji.

Na konferenci so bile povzete glavne vsebinske točke, ki so obravnavane v okviru raziskovalnega projekta s poudarkom na soočenju teoretičnih spoznanj s potrebami prakse in je bila namenjena deležnikom, ki se v lokalnih skupnostih na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti.

Več o konferenci in raziskovalnem projektu programske skupine najdete na spletni strani Fakultete za varnostne vede – klik tukaj

Sodelovanje Mestne občine Ljubljana in Mestnega redarstva s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru pri Evropskem projektu EFUS - URBIS

Mestna občina Ljubljana in Mestno redarstvo sta na povabilo takratnega dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru dr. Gorazda Meška aktivno sodelovala v programski skupini fakultete pri evropskem projektu EFUS – URBIS.

Namen sodelovanja in samega projekta je bil prikazati in uporabiti analitični pristop pri zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti z uporabo metod situacijske prevencije s posebnim poudarkom na vlogi Mestnega redarstva.

Del projekta pa je bil tudi uporaba analitike na primerih iz prakse (kot npr. vsiljivo beračenje, prireditve in kršitve javnega reda in miru, problematika v parku Tivoli, prometna problematika v mestu, kriminaliteta, nedovoljeno grafitiranje), kjer so študentje v okviru vaj, med drugim, z uporabo Geografskih informacijskih sistemov (GIS) izvedli kartiranje kriminalitete za območje Mestne občine Ljubljana ter za druge moteče varnostne pojave v urbanem središču, na podlagi posnetka dejanskega stanja, pripravili predloge ukrepov za izboljšanje razmer. Mestno redarstvo (glede na svoje pristojnosti) ali policija bi lahko na podlagi dobljene karte porazdelitve kriminalitete uporabila pri načrtovanju svojega dela (kot npr. prisotnost na določenem kraju ob določenih dnevih, urah itd).

Zaključimo lahko, da je bilo sodelovanje s programsko skupino v projektu obojestransko koristno, saj je šlo za segment povezovanja in prepletanja teorije s prakso in obratno, pri čemer so študenti dobili tudi vpogled reševanja problematike v praksi (na terenu skupaj z mestnimi redarji - vodji četrtnih okolišev). V obratni smeri pa imajo študenti na podlagi analiz obravnavane problematike z vidika meščanov življenjske, konkretne in učinkovite predloge za rešitev problematike.

Več o sodelovanju v projektu smo zapisali tudi na naši spletni strani in je dostopno na naslednjih povezavah - klik tukaj in klik tukaj .

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana