nedelja, 1. 3. 2015

Nadzor določil odloka o avtotaksi prevozih in odloka o urejanju prometa

Mestno redarstvo bo v mesecu marcu 2015 pristopilo k poostrenemu nadzoru določil Odloka o avtotaksi prevozih in Odloka o urejanju prometa.

Mestni redarji bodo poostreno nadzirali spoštovanje določil Odloka o avtotaksi prevozih glede:
- uporabe in nameščanja nalepk z grbom MOL,
- nameščanja nalepk z napisom »Taksi LJ - - -«,
- posedovanje avtotaksi izkaznice in dovoljenja za izvajanja avtotaksi prevozov na območju MOL in
- ali je bila vožnja opravljena skladno z naročilom po najkrajši možni poti.

Hkrati pa bodo poostreno nadzirali tudi veljavnosti, uporabo in pravilno nameščanje dovolilnic za stanovalce ter dovolilnic iz 26. člena Odloka o urejanju prometa v MOL (dovolilnice za potrebe izvajanja prevoza, dostave, gradbenih del, oskrbe na domu, prevozov otrok do šol in VVZ, nujnih servisnih storitev).

O tem, da je potrebno dovolilnice za leto 2015 zamenjati čim prej smo vas obvestili že z novico z dne 13. 1. 2015 (klik) in obvestili na spletni strani Mestne občine Ljubljana z dne 23. 12. 2014 (klik), 6. 1. 2015 (klik) ter 27. 1. 2015 (klik).


Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana