ponedeljek, 23. 6. 2014

Nadzor in skupna akcija snage in mestnega redarstva ljubljana glede odtujitve papirja

Predstavitev rezultatov pri nadzoru in skupni akciji s Policijo in varnostno službo Sintal.

Dne 18.6.2014 se je Mestno redarstvo Ljubljana udeležilo sestanka na sedežu Snage ob prisotnosti Policije in varnostne službe Sintal. Predstavljeni so bili rezultati dosedanjih skupnih nadzorov, s katerimi pa so bili vsi prisotni zelo zadovoljni. Na podlagi skupnih akcij je bilo namreč ugotovljeno manjše število prijaviteljev glede odtujitve papirja, enotni pa smo si bili tudi glede medijskega obveščanja ljudi ob zaznavi tovrstnih prekrškov, kjer imajo prijavitelji možnost poklicati na telefonsko številko, ki se nahaja na zabojnikih ali policijo in naznanijo storilce.

V okviru uspešne akcije tako načrtujemo tudi nadaljnje aktivnosti glede izvajanja nadzora in skupne akcije glede odtujitve papirja iz zabojnikov Snage.


Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana