petek, 4. 7. 2014

Nadzor nad kršitvami po zakonu o zaščiti živali

Mestno redarstvo je na podlagi ugotovitev s terena poostrilo nadzor nad kršitvami po Zakonu o zaščiti živali. Pri nadzoru zelenih površin, kjer je obremenitev s psi največja smo se pri nadzoru združili z policisti vodniki službenih psov.

Mestno redarstvo je v mesecu juniju pričelo s poostrenimi nadzori nad kršitvami po Zakonu o zaščiti živali. Za nadzor smo sestavili mešane patrulje v sodelovanju s policijsko postajo vodnikov službenih psov.
Na terenu ugotavljamo, da je največ kršitev 3. odstavka 11. člena: » Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu«. Po preteku prvega meseca intenzivnega nadzora z veseljem ugotavljamo, da prisotnost mestnih redarjev in mešanih patrulji na terenu prinaša izboljšave, saj z osveščanjem lastnikov psov, število psov na povodcu narašča. Verjamemo, da bo rezultat nadzora v zadovoljstvo vseh uporabnikov zelenih površin, tako tistih s psi kot tudi tistih brez njih.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana