petek, 24. 8. 2012

Nasilno odstranjevanje lisic

Mestna redarja sta zalotila kršitelja pri nasilnem odstranjevanju lisic.

V sredo, 21.8.2012, okoli 20. ure sta mestna redarja na Trgu Francoske revolucije opazila osebo, ki je skušala z lomilko odstraniti lisico, ki je bila nameščena na vozilu s strani Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. Mestna redarja sta mu dejanje preprečila in o tem obvestila sodelavca iz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., ki je namestil lisice. Kršitelj je prejel plačilni nalog za nepravilno parkiranje vozila in moral je poravnati še takso za zaklenitev vozila. Kršitelj je lahko odpeljal s kraja prekrška, ko je poravnal svoje obveznosti.

Naj omenimo, da je bil v postopku obravnavano tovorno vozilo britanskih registrskih oznak.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana