petek, 1. 12. 2017

Neupravičeno parkiranje na mestih za invalide je nesprejemljivo

Ob mednarodnem dnevu invalidov ki ga zaznamujemo 3. decembra, bomo skupaj s Fakulteto za varnostne vede in Javno agencija RS za varnost prometa (AVP) nadaljevali kampanjo in spremljajoče aktivnosti Parkiraj izgovore drugam, ne na mesta, rezervirana za invalide.

Aktivnosti kampanje vključujejo tako ozaveščanje širše javnosti o neupravičenosti in posledicah parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, strokovne posvete in tudi poostren nadzor nad neupravičenim parkiranjem, so sporočili z agencije. Kampanji se je pridružilo kar 24 slovenskih občin, od tega vseh 11 mestnih občin, med njimi tudi Ljubljana.

Ob mednarodnem dnevu invalidov povečan nadzor

Ker se zavedamo problematike neupravičenega parkiranja na označenih parkirnih prostorih za invalide, v Mestni občini Ljubljana nadzor izvajamo ves čas, posebno pozornost pri svojem delovanju pa namenjamo prav najranljivejšim udeležencem v cestnem prometu.

Zato se z veseljem odzovemo različnim preventivnim akcijam, s katerimi meščane še dodatno obveščamo o pravilnem vedenju ter nagovarjamo k spoštovanju različnosti in skrbi do sočloveka.

V Mestni občini Ljubljana bomo tako v prvi polovici decembra izvajali intenziven nadzor nad upravičenostjo parkiranja na parkirnih prostorih za invalide. Intenzivni nadzor bomo izvajali v mestnem središču in v okolici večjih nakupovalnih središč, kjer je tovrstnih kršitev največ.

Za ozaveščanje o tem smo septembra letos začeli tudi kampanjo »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« Predstavljeni so tudi ključni rezultati raziskave o (ne)upravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide, ki  jo je izvedla Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. Več preberite tukaj.

Kako velik problem je neupravičeno parkiranje na mestih za invalide?

V letu 2016 smo na Mestnem redarstvu zabeležili 684 prekrškov zaradi neupravičenega parkiranja na mestih rezerviranih za invalide. V letošnjem letu smo do 29. 11. 2017 zabeležili 707 takšnih prekrškov.

Nedovoljeno parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, je problem, na katerega smo še posebej pozorni. Ena izmed prioritet našega dela je prav izvajanje rednih nadzorov nad neupravičeno uporabo parkirnih mest za invalide. Ljudje se premalokrat zavedajo različnosti, potreb in tudi omejitev ostalih ljudi, zato tudi prihaja do omenjenih kršitev.

Glede na naše izkušnje ocenjujemo, da trenutna višina globe ne doseže namena, tj. da ostali vozniki ne bi uporabljali teh parkirnih mest. Globa v višini vsaj 300 EUR (sedaj je globa 80 EUR) za tovrsten prekršek bi po našem mnenju verjetno bolj prispevala k drugačni miselnosti in odnosu voznikov do najranljivejših udeležencev v prometu in bi bilo tovrstnih kršitev manj. Zato bomo državi tudi predlagali spremembo višine predpisane globe.