ponedeljek, 1. 6. 2015

Nova prometna ureditev na miklošičevi cesti

V ponedeljek, 1. junija 2015, je na delu Miklošičeve ceste, med Nazorjevo ulico in Miklošičevo cesto št. 5, začela veljati spremenjena prometna ureditev. Na tem delu je odslej območje za pešce.

Dovoljen je le omejen lokalni promet ter dostop vozil intervencije, vzdrževanja in komunalne službe. Vožnja ostalih motornih vozil je preprečena z avtomatskim dvižnim stebričkom.

Dovolilnice za dostop do omenjenega območja lahko upravičenci dobijo na podlagi pisne vloge, ki jo naslovijo na Mestno občino Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana