sreda, 15. 1. 2014

Nove dovolilnice za parkiranje v letu 2014

Mestna občina Ljubljana je 2. januarja 2014 začela izdajati dovolilnice za parkiranje na za to določenih območjih za leto 2014. Dovolilnice, izdane za leto 2013, veljajo do 31. januarja 2014.

Parkirne dovolilnice lahko upravičenci pridobijo na Mačkovi 1 ter v pritličju na Trgu MDB 7 vsak dan med 8. in 17. uro, ob petkih pa med 8. in 13. uro. V času uradnih ur (ponedeljek 8 -12 in 13 - 15, sreda 8 - 12 in 13 - 16, petek 8 - 12) pa tudi v 4. nadstropju na Trgu MDB 7.

Več o menjavi dovolilnic si lahko preberete na naslednji povezavi – klik tukaj
 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana